Convocator

Decembrie 2022 – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Ședințele celor două Adunări Generale se vor desfășura la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4

  • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 16.12.2022 ora 10
  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.12.2022 ora 11

Descărcare Convocator AGA

Descărcare Procură Specială AGOA

Descărcare Procură Specială AGEA

Descărcare Decizia Consiliului de Administrație

Descărcare Listă Administratori Propuși