Convocator

Septembrie 2023 – Hotararea 121

Aprobarea datei de 16.10.2023 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

citește mai mult

Aprilie 2023 – Hotararea 120

Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carpra se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

citește mai mult