Convocator

Septembrie 2022 – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Ședințele celor două Adunări Generale se vor desfășura la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4

  • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 08.09.2022 ora 10
  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.09.2022 ora 13

Descărcare Convocator AGA

Descărcare Procură Specială