Convocator

Ianuarie 2023 – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Aprobarea datei de 03.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare a aAcționarilor.

Descărcare document AGA