Convocator

Iunie 2022 – Hotararea 115

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2022 ora 15, legal si statutar convocata si legal si statutar constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 88,364% din capitatlul social,cu majoritate de voturi exprimate ,s-au hotarat urmatoarele:

1 Aprobarea participarii la licitatie a societatii Electrometal SA , in vederea cumpararii unui teren in suprafata de 11240 mp, la o valoare de licitatie 902800 plus taxele aferente. Euro.

2.Aprobarea datei de 24.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Presedinte sedinta: Dolomet Radu Ilie